DEBU YANG DIMULIAKAN

DEBU YANG DIMULIAKAN Mazmur 8:1-9 PENDAHULUAN – Geopolitical Reset 2021 adalah judul sebuah Webinar yang diselenggarakan oleh harian Straits Times Singapore yang diadakan pada tgl. 29 Januari¬† 2021. MANUSIA DAN SANG PENCIPTANYA Ayat mas bacaan kita dari Mazmur 8:5 lebih memfokuskan manusia¬† baik individu maupun bersama dalam hubungannya dengan Tuhan Allah. Pertanyaan¬† yang dikemukakan Apakah … Read more