TINGKATKAN PENGABDIAN KEPADA SANG RAJA

TINGKATKAN PENGABDIAN KEPADA SANG RAJA Matius 21:1-11  PENDAHULUAN Kumpulan masa ramai di Yerusalem.  MASUK YERUSALEM Tuhan Yesus memilih keledai sebagai alat transportasinya memasuki kota Yerusalem dan ini  merupakan pemenuhan nubuat dari nabi Zakharia yang mengatakan:”Lihat, Rajamu datang kepadamu, Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai (Zakh.9:9 ) SAMBUTAN MASA Masa menyambut Yesus dengan pengharapan Yesus … Read more