MENGAPA ADA PENDERITAAN?

Mengapa Ada Penderitaan? http://artikel.sabda.org/mengapa_ada_penderitaan Pdt. Dr Mangapul Sagala  Apa yang dimaksud dengan theodicy? Dalam ilmu theologia dikenal istilah “Theodicy”. Istilah tsb yang pertama kali digunakan oleh Leibniz[1] pada thn 1710 berasal dari dua kata Yunani: “Theos” (Allah) dan “dikaios” (adil/benar). Istilah tsb dikaitkan dengan usaha kita memahami keadilan dan k! ebenaran Allah, khususnya dalam masalah … Read more

MENYANGKAL DIRI DAN MEMIKUL SALIB

MENYANGKAL DIR DAN MEMIKUL SALIB SELAMAT MERAYAKAN HARI JUMÁT AGUNG DENGAN MENGINGAT PESAN YESUS Lalu Yesus berkata kepada murid-murid-Nya: “Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya 5  dan mengikut Aku (Matius 16:24)