APAKAH TUHAN MASIH MEMAKAI MIMPI?

Kej.37:6,8  , Dan.2:31-44 PENDAHULUAN – Apakah anda pernah bermimpi? MIMPI YUSUF.Berkas gandum Yusuf disembah oleh berkas berkas gandum para kakaknya. MIMPI NEBUKADNEZAR- Patung besar yang dihancurkan oleh sebuah batu besar. PENUTUP-Pertanyaannya sekarang apakah zaman sekarang Tuhan Allah masih memakai mimpi untuk menyatakan rencana masa depannya kepada perorangan dan kepada kehidupan bangsa bangsa dunia ?