BERKAT ATAS SEM (KEJADIAN 9:26)

BIBLE STUDY GLOBAL

BERKAT ATAS SEM  (KEJADIAN 9:26)

Nuh memuji Sem, atau lebih tepatnya memuji Allah atas perbuatan Sem, sehingga pujian itu mewariskan kehormatan dan kebahagiaan terbesar yang tidak terbayangkan (ay. 26).

 

[1] NUH menyebut TUHAN sebagai Allah Sem. Berbahagialah, bahkan berbahagialah tiga kali lipat, bangsa yang Allahnya ialah TUHAN! (Mzm. 144:15). Semua berkat termasuk di dalamnya. Ini adalah berkat yang dianugerahkan kepada Abraham dan keturunannya. Allah yang bertakhta di dalam sorga tidak malu disebut Allah mereka (Ibr. 11:16). Melalui berkat ini Sem memperoleh pahala yang cukup atas rasa hormat yang diberikannya kepada ayahnya, sampai-sampai TUHAN sendiri menaruh kehormatan ini ke atasnya, dengan menjadi Allahnya. Berkat ini juga cukup memberikan pahala bagi semua pelayanan kita dan penderitaan kita bagi nama-Nya.

 

[2] NUH  memberikan kemuliaan kepada Allah atas perbuatan baik yang telah dilakukan Sem. Bukannya memuji dan meninggikan Sem yang sekadar menjadi alat-Nya, ia malah memuji dan meninggikan Allah yang merancang kebaikan itu. Perhatikanlah, kemuliaan semua hal yang telah kita lakukan atau dilakukan oleh orang lain, harus kita berikan kepada Allah dengan penuh kerendahan hati dan rasa syukur, kepada Dia yang mengerjakan segala pekerjaan baik di dalam kita dan untuk kita. Ketika kita melihat pekerjaan baik yang dilakukan seseorang yang harus kita muliakan, jangan berikan kemuliaan itu kepada mereka, tetapi berikanlah kepada Bapa kita (Mat. 5:16)

THANK YOU