MENGANALISA SEBUAH KEPUTUSAN

MENGANALISA SEBUAH KEPUTUSAN

RUT 1:16,17

PENDAHULUAN

Keputusan lock down dan PPKM level 4.

APAKAH EMOSIONAL SEMATA?

Keputusan Rut untuk mengikuti Naomi ibu mertuanye ke Betlehem. Apakah keputusan ini didorong oleh emosi belaka?

ALASAN UTAMA

Rut katakan dihadapan Naomi: bangsamulah bangsaku; Allahmu Allahmulah Allahku 1 ; k  1:17 di mana engkau mati, akupun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan.  Yang menjadi unusr pengikat dari ketiga alasan adalah butir yang ditengah yang mengatakan Allahmulah AllahKu.

PENUTUP

Seperti Rut siap memasuki masa depan yang tidak jelas demikian pula dengan kita   sehubungan dengan pandemic covid19 ini. .Persiapan apa yang harus dilakukan?