PERKUAT SISTIM IMUN ROHANI

PERKUAT SITIM IMUN ROHANI 1 TESALONIKA 5:16-18 5:16 Bersukacitalah senantiasa. k  5:17 Tetaplah berdoa 1 . l  5:18 Mengucap syukurlah dalam segala hal, m  sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu PENDAHULUAN Firman Tuhan kali ini memberi beberapa petunjuk kepada jemaat Tesalonika  sesuai dengan permasalahan yang ada, namun demikian ini dapat juga kita pakai  untuk meningkatkan daya tahan rohani  untuk menghadapi covid … Read more PERKUAT SISTIM IMUN ROHANI