PERSEMBAHAN UKUPAN

PERSEMBAHAN UKUPAN 1:8 Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakharia melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. k  1:9 Sebab ketika diundi, l  sebagaimana lazimnya, untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam Bait Suci dan membakar ukupan m di situ. 1:10 Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar n  dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan  (Lukas 1:8-9)   1.Imam Zakharia … Read more