RELASI POKOK ANGGUR-CARANG

RELASI POKOK ANGGUR-CARANG Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barangsiapa tinggal di dalam Aku dan Aku di dalam dia, ia berbuah banyak,¬†¬†sebab di luar Aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. (Yoh.15:5) 1.Tuhan Yesus adalah Juru SelamatKu, ini hubungan relasi seumur hidup yaitu Yesus sebagai Juru Selamat yang telah menyelamatkan anda dan saya dari kuasa dosa, … Read more