KISAH RASUL 15

RINGKASAN KIS RAS 15 Sidang di Yerusalem (15:1-21) Jawab kepada Antiokhia (15:22-34) Perselisihan antara Paulus dan Barnabas (15:35-41) 1.Penginjilan semula hanya diantara orang orang Yahudi yang masih memegang hukum Musa. Atas dorongan Tuhan Yesus maka penginjilan dilakukan juga kepada bangsa bangsa lain dilakukan terutama oleh rasul Paulus, tetapi Petrus juga didorong untuk melakukannya kepada Kornelius … Read more