KISAH RASUL 17

RINGKASAN KIS RAS 17 Keributan di Tesalonika (17:1-9) Paulus dan Silas di Berea (17:10-15) Paulus di Atena (17:16-34) 1.Rasul Paulus dan Silas mengabarkan injil di Tesalonika. Tiga hari sabat berturut turut mengunjungi rumah ibadat (sinagoge) dan mengabarkan injil kepada orang orang Yahudi dan orang orang Yunani. Banyak dari antara mereka menjadi percaya dan pengikut Kristus. … Read more