SEPERTI KRISTUS

WAJIB HIDUP SEPERTI KRISTUS TELAH HIDUP Dalam Injil Yohanes 8:12-14, Tuhan Yesus memberi kesaksian tentang Diri-Nya: Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, kata-Nya: “AKULAH (dalam bahasa aslinya menggunakan kata “ego“) terang dunia; barangsiapa mengikut Aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup.“ Namun orang-orang Farisi tidak mempercayai Dia. Mereka berkata: “Engkau bersaksi tentang diri-Mu, … Read more