RELASI TERANG

RELASI TERANG DAN GELAP

Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, kata-Nya: “Akulah   terang dunia    barangsiapa mengikut Aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup.  ” (Yoh.8:12)

Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan” (Efesus 5:8-10).

 

1.Kita yang hidup pada zaman modern ini sangat diberkati hidup dengan penerangan  listrik dirumah dan dijalan jalan. Barangkali kita kurang mensyukuri ini karena sudah dianggap biasa. Padalah orang yang hidup pada zaman dulu sebelum penerangan listrik diketemukan, mareka kalau sudah malam hidup dalam kegelapan. Penerangan yang ada hanya sebatas lampu tempel minyak atau tanpa penerangan sama sekali. Dirumah gelap dan dijalan luar rumah hanya diterangi bulan kalau sedang bersinar.

2.Sejak kejatuhan Adam dan Hawa , maka dunia dan manusia hidup dalam kegelapan dosa.Yang diperbuatnya hanya dosa dan kejahatan. Bangsa Israel dipilih dimana kepada mereka dinyatakan terang kehendak Allah melalui Taurat dan para nabi. Kristus datang sebagai terang dunia bagi segenap manusia . Kristus membawa terang yang menjelaskan siapakah Allah yang kudus dan panggilan kepada manusia untuk hidup kudus yaitu memisahkan diri dari dosa dan hidup dalam persekutuan dengan Allah.  Kristus membebaskan manusia yang hidup dalam kegelapan, hidup dalam wilayah kuasa iblis, untuk keluar dari kegelapan, dan masuk dalam persektuuan dengan Allah melalui Kristus. Itulah hidup dalam terang dan kebenaran.

3.BAgi kita yang sudah percaya kepada Kristus, sudah hidup dalam terang, kita ditempatkan dalam dunia yang gelap ini untuk menjadi saksi terang, membawa terang Kristus, sehingga dapat mengajak orang yang hidup dalam kegelapan dosa, untuk meninggalkan dosa mereka, dan datang kepada Allah yang kudus, menerima pengampunan dan mulai hidup baru berjalan didalam terang Allah berdasarkan tuntunan Firman dan Roh Kudus.  Jadi ketika kita masih ditempatkan didunia ini, relasi kita dengan kegelapan sekeliling, bukan untuk bersekutu dengan dosa dan kegelapan dan para pembuat kejahatan, tetapi  membawa mereka yang hidup dalam kegelapan kepada Kristus yang adalah terang dunia ini. Dalam melakukan tugas ini kita harus tetap memelihara persekutuan kita dengan Tuhan Yesus sumber terang, tanpa persekutuan tersebut kita sendiri dapat terhilang dalam kegelapan dunia ini.