WASPADALAH!


WASPADALAH !
Lk. 12:13-21. Ay.Mas Luk 12:15

PENDAHULUAN
Yesus katakan:”Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya itu tidak tergantung dari pada kekayaannya itu.”

ORANG SERAKAH HANYA MEMIKIRKAN DIRI SENDIRI
Dalam bacaan kita Tuhan Yesus memberi perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh.
Orang serakah berpusat pada aku dan hanya memikirkan diri sendiri saja.

MENGHALALKAN CARA
Banyak orang masa kini yang menghalalkan cara untuk memperoleh keuntungan yang sebanyak banyaknya dalam tempo sesingkat singkatnya.

BAGAIMANA DENGAN ORANG MISKIN?
Karena manusia sudah jatuh dalam dosa maka keserakan itu hadir dalam hidup manusia disegala lapisan tingkat social dan tingkat usia.

SERAKAH DAN BUDAYA KONSUMERISME

PENGAJARAN INTI
Sebagai pengikut Tuhan diharapkan kita bebas dari pengaruh keserakahan. Sebaliknya tindakan yang radikal diharapkan dari kita pengikutnya yaitu untuk menjadi kaya dihadapan Allah.

KAYA DIHADAPAN ALLAH

PENUTUP
Waspadalah terhadap ketamakan. Jadilah kaya dihadapan Allah.