KEJAM ATAU PENUH BELAS KASIHAN ?

ALLAH: KEJAM ATAU PENUH BELAS KASIHAN ? Dia yang menebus hidupmu  dari lobang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat (Maz.103:4) 1.Kita mendapat kesan bahwa Allah didalam Perjanjian Lama adalah Allah yang  kejam dan tidak mengenal belas kasihan. Kita mendapat kesan di Perjanjian Lama Allah ini memberikan Hukum Taurat yang disana sini penuh dengan … Read more